Gospodarska kretanja u RH i EU

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2011
Članak:
Gospodarska kretanja u RH i EU
Stranica:
169.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Sažetak:
1. Temeljne značajke promjena
2. Cijene
3. Indeks proizvođačkih cijena industrije
4. Industrijska proizvodnja
5. Vanjskotrgovinska razmjena
6. Trgovina na malo
7. Turizam
8. Plaće
9. Likvidnost i solventnost
10. Zaposlenost
Hashtags:
#TržišteIPropisi