Naplata prihoda za posebne namjene i refundacija obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2011
Članak:
Naplata prihoda za posebne namjene i refundacija obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje
Stranica:
75.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

U ovom proračunskom praktikumu knjiže se i obrazlažu knjiženja sljedećih poslovnih promjena: 1. NAPLATA PRIHODA ZA POSEBNE NAMJENE i 2. REFUNDACIJA OBVEZNIH DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE. Pri naplati prihoda za posebne namjene bitno je da se kao prihod proračuna ne smije iskazati prihod koji se naplaćuje u ime drugog proračuna. Pri refundaciji obveznih doprinosa koje refundira Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, refundacija tih troškova prema računovodstvenim načelima, ako se odnosi na različita obračunska razdoblja, ne bi se trebala iskazati kao prihod razdoblja u kojem je naplaćena. Trebala bi se odgovarajuće razgraničiti. Osnovni materijalni propis koji se rabi u priznavanju navedenih poslovnih promjena je Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov., br. 114/10. i 31/11. – ispr.).

1. Naplata prihoda za posebne namjene
2. Refundacija obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje

Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo