Konačni obračun poreza iz plaća za 2011.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2011
Članak:
Konačni obračun poreza iz plaća za 2011.
Stranica:
88.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Poslodavci, isplatitelji plaća, obvezni su s posljednjom isplatom plaće u 2011. sastaviti konačni obračun plaća po pojedinom radniku da bi ustanovili postoji li razlika u konačnoj poreznoj obvezi utvrđenoj konačnim obračunom u odnosu na stvarno uplaćeni porez na dohodak i prirez na plaće isplaćene tijekom godine. Ako postoji preplata poreza, trebaju radnicima vratiti preplaćeni porez na dohodak i prirez iz ukupne svote obračunanog poreza i prireza na posljednju isplatu. Ako ukupno obračunani porez i prirez na posljednju isplatu ne pokrivaju svotu preplaćenog poreza i prireza izračunanog pojedinačno za svakog radnika, tada se za razliku koja nije pokrivena traži povrat poreza i prireza od Porezne uprave. Jednako tako treba učiniti ako se u trenutku konačnog obračuna ne isplaćuje plaća jer se posljednja isplata dogodila u nekom prethodnom mjesecu tekućega poreznog razdoblja. Zahtjev za povrat preplaćenog poreza i prireza podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu poslodavca. Konačni se obračun može sastaviti samo za radnike koji su bili zaposleni kod poslodavca cijelu godinu i koji nisu mijenjali mjesto prebivališta odnosno uobičajenog boravišta između gradova i općina koji su propisali plaćanje prireza. Kako treba sastaviti konačni obračun plaće, pišemo u ovom članku.

1. Razlozi zbog kojih je propisana obveza sastavljanja konačnog obračuna poreza iz plaće
2. Porezni razredi i porezne stope koje se primjenjuju kod konačnog obračuna plaće za 2011.
3. Sastavljanje konačnog obračuna
4. Podnošenje zahtjeva za povrat poreza Poreznoj upravi
5. Zaključak

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja