Procjena vrijednosti nekretnina (II. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2011
Članak:
Procjena vrijednosti nekretnina (II. dio)
Stranica:
136.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Dolores PUŠAR BANOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

U prošlom broju časopisa RRiF objavili smo uvod u problematiku procjene vrijednosti nekretnina. U ovom se članku iznosi više metoda i načina procjene vrijednosti (vrednovanja) nekretnina, od kojih se poseban naglasak stavlja na metodu kapitalizacije prinosa. Na kraju se može izraziti žaljenje što ovo područje nije zakonski uređeno i što nije definirano pitanje ovlaštenja stručnih procjenitelja nekretnina.

1. Pristup metodama kapitalizacije prinosa
2. Prikaz metoda kapitalizacije
3. Vrednovanje nekretnina za potrebe kreditnog i hipotekarnog zaduženja
4. Vrednovanje nekretnina u Hrvatskoj
5. Zaključak

Hashtags:
#PoslovneFinancije