Neki oblici privremenog uvoza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2011
Članak:
Neki oblici privremenog uvoza
Stranica:
155.
Autor/i:
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Institut privremenoga uvoza i izvoza robe ima bitno mjesto u carinskom sustavu svake zemlje. Temeljna obilježja privremenog uvoza odnosno izvoza su da se roba privremeno upućuje s jednog na drugo carinsko područje. Privremeno uvezena roba nalazi se pod carinskim nadzorom zemlje u koju je privremeno uvezena od trenutka prelaska preko carinske crte do njezinog povrata – ponovnog izvoza u inozemstvo ili pak, što je puno rjeđi slučaj, puštanja u slobodan promet. Postoje različiti pojavni oblici privremenog uvoza. S obzirom na tu raznolikost, u sklopu časopisa RRiF obrađivano je nekoliko modaliteta: Aneks C Istambulske konvencije o privremenom uvozu – privremenog uvoza prijevoznih sredstava (RRiF, br. 8/11.) i Aneks E Istambulske konvencije o privremenom uvozu uz djelomično oslobođenje od plaćanja carine i PDV-a (RRiF, br. 9/11.) U ovom se članku obrađuju neki preostali oblici privremenog uvoza koji se najčešće pojavljuju u praksi.

1. Uvodne napomene
2. Privremeni uvoz prema Aneksu B.1 Konvencije
3. Privremeni uvoz prema Aneksu B.2 Konvencije
4. Privremeni uvoz prema Aneksu B.3 Konvencije

Hashtags:
#PoslovanjeInozemstvo