RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Financijski izvještaji poduzetnika sadržavaju transakcije i salda koji se odnose na obveze poduzetnika prema državnim institucijama, a koje su najvećim dijelom iskazane na stavci pasive iz bilance: obveze za poreze, doprinose i slična davanja. U članku će se razmotriti postupci revizije poreza, doprinosa i sličnih davanja koje će revizor provesti primjenom odgovarajuće revizorske metodologije, odnosno primjenom revizijskih postupaka ispitivanja realnosti i objektivnosti te pozicije financijskih izvještaja.

1. Uvod
2. Ciljevi revizije poreza, doprinosa i sličnih davanja
3. Područja rizika utvrđena u reviziji obveza za poreze, doprinose i slična davanja
4. Metodologija završne revizije obveza za poreze, doprinose i slična davanja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)