Godišnji popis (inventura) kod neprofitnih organizacija

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2011
Članak:
Godišnji popis (inventura) kod neprofitnih organizacija
Stranica:
1.
Autor/i:
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija propisuje obvezu da neprofitna organizacija na kraju godine obvezno uskladi knjigovodstveno stanje imovine i obveza sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom (inventurom). Potreba i važnost provedbe redovitog popisa cjelokupne imovine i obveza za neprofitne pravne osobe neupitna je, a propisana obveza popisa na početku poslovanja i na kraju svake poslovne godine omogućuje utvrđivanje stvarnog stanja imovine i obveza na 31. prosinca. U sadržaju članka opisan je postupak provođenja godišnjeg popisa i računovodstveni poslovi kod neprofitnih organizacija.
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo