Zaključna knjiženja

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2011
Članak:
Zaključna knjiženja
Stranica:
20.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Nakon provjere knjiženja poslovnih događaja koji se odnose na 2011. i nakon provedenih svih poslovnih promjena za 2011., a prije izrade financijskih izvještaja za 2011., treba provesti zaključna knjiženja kojima se utvrđuje višak/manjak poslovanja. Sama tehnika zaključnih knjiženja za 2011. jednaka je onoj za 2010. Ona su izrijekom propisana i od njih se ne smije odstupiti. U sadržaju članka je postupak provjere knjiženja u tijeku 2011., te zaključna knjiženja krajem poslovne godine.
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo