Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011.

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2011
Članak:
Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011.
Stranica:
23.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Osobe koje vode dvostavno knjigovodstvo u sustavu neprofitnog računovodstva moraju sastaviti godišnje financijske izvještaje za 2011. Oni se za 2011. predaju do 1. ožujka 2012. Financijski se izvještaji za 2011. ne razlikuju po obliku i sadržaju od financijskih izvještaja za 2010. Godišnji se financijski izvještaji predaju FINI i Državnom uredu za reviziju. Od obveznih financijskih izvještaja FINI se ne predaje jedan od obveznih godišnjih financijskih izvještaja a to su bilješke uz financijske izvještaje.
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo