Obvezna prijava promjena u registru neprofitnih organizacija

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2011
Članak:
Obvezna prijava promjena u registru neprofitnih organizacija
Stranica:
41.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Sve pravne osobe koje svoje poslovne događaje iskazuju u sustavu neprofitnog računovodstva trebaju osim što su upisane u svoj izvorni registar na temelju kojih su osnovane upisati se i u Registar neprofitnih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu financija. S obzirom na to da su sastavni dio ovog registra i podatci bitni za neprofitno računovodstvo (podatci bitni za bazu financijskih izvještaja), promjenu tih podataka treba pravodobno prijaviti. Bitni podatci za bazu financijskih izvještaja u vezi s računovodstvom mogu se promijeniti tek istekom izvještajne godine i time nastaje obveza promjene tih podataka i u registru.
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo