RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Iako za 2011. nije mijenjan sustav proračunskog računovodstva, od početka 2011. primjenjuju se novi propisi iz područja proračunskog računovodstva. Oni su samo u nekim situacijama učinili otklon od onoga što je vrijedilo do kraja 2010. S obzirom na to da se većina financijskih izvještaja, za poslovanje u 2011. predaju do 15. veljače 2012., treba provjeriti podatke na knjigovodstvenim računima. Provjera podataka iskazanih na knjigovodstvenim računima jedan je od oblika priprema za utvrđivanje rezultata poslovanja. U sadržaju članka je opisan postupak kontrole u računovodstvu proračuna vezano za izradu godišnjih financijskih izvještaja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)