Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2011.

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 2.2012
Članak:
Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2011.
Stranica:
3.
Autor/i:
Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
U ovom članku opisan je postupak izrade godišnjih financijskih izvještaja, proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2011. Obveznici vođenja proračunskog računovodstva, kod pripreme financijskih izvještaja, dužni su pridržavati se sadržaja tih izvještaja i rokova podnošenja.
Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo