Završne provjere i knjiženja u proračunskom računovodstvu za 2011.

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 2.2012
Članak:
Završne provjere i knjiženja u proračunskom računovodstvu za 2011.
Stranica:
18.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Prije no što se pristupi utvrđivanju rezultata poslovanja potrebno je provesti odgovarajuće postupke koji neizostavno uključuju i provjeru prometa odnosno stanja osnovnih računa. Na neke od njih, koje se ne smije izostaviti upozoravamo. one se temelje na načelima koja su propisana Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. U sadržaju članka iznesene su upute za provjeru knjiženja u proračunskom računovodstvu.
Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo