Novine u otvorenom postupku javne nabave prema novom Zakonu o javnoj nabavi

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 2.2012
Članak:
Novine u otvorenom postupku javne nabave prema novom Zakonu o javnoj nabavi
Stranica:
28.
Autor/i:
Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:
U sustavu javne nabave, otvoreni postupak javne nabave je jedan od postupaka nabave. To je postupak u kojem svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu. S obzirom na to da je to kod nas jedan od najčešćih postupaka koji se rabi u postupku javne nabave treba uvažiti činjenicu da je novi Zakon o javnoj nabavi koji se počeo primjenjivati od 1. siječnja 2012. uveo neke promjene u odnosu na prije važeći Zakon. U ovom članku se pojašnjava provođenje otvorenog postupka javne nabave s upozorenjem na razlike u odnosu na propise koji su se primjenjivali do 31. prosinca 2011. Uz to daje se i dijagram njegova tijeka.
Hashtags:
#JavnaNabava