Izvječća o javnoj nabavi za 2011.

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 2.2012
Članak:
Izvječća o javnoj nabavi za 2011.
Stranica:
37.
Autor/i:
Renata TOMLJENOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U sustavu javne nabave javni i sektorski naručitelji trebaju izvješćivati Upravu za sustav javne nabave. Izvješće koje se njoj dostavlja, između ostaloga sadrži i podatke o sklopljenim ugovorima za koje nije trebalo provoditi neki od postupaka javne nabave (npr., nabavama čija vrijednost predmeta nabave je do 70.000,00 kn). Izvješće za 2011. treba dostaviti putem oglasnika javne nabave do 31. ožujka 2012. U sadržaju članka predočeno je uputstvo o pripremi izvješća o javnoj nabavi za 2011.
Hashtags:
#JavnaNabava