Financijski izvještaji u proračunskom računovodstvu za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2012.

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 4.2012
Članak:
Financijski izvještaji u proračunskom računovodstvu za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2012.
Stranica:
3.
Autor/i:
Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

S obzirom na to da su u sustavu računovodstva proračuna i proračunskih korisnika utvrđena tromjesečna obračunska razdoblja tijekom proračunske (kalendarske) godine, potrebno je sastaviti i prezentirati i financijske izvještaje za prvo tromjesečje 2012. Od 2011. nije mijenjan Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Stoga se financijski izvještaji za razdoblje siječanj – ožujak 2012. sastavljaju na jednak način kako su se sastavili i za isto razdoblje 2011. Ovim se člankom daju opće napomene uz sastavljanje financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva za razdoblje siječanj – ožujak 2012.

1. Uvod
2. Obveza i rokovi predaje financijskih izvještaja
3. Način predaje financijskih izvještaja
4. Izvještaj o prihodima i rashodima, primitcima i izdatcima (Obrazac: PR-RAS) i Izvještaj o prihodima i rashodima korisnika proračuna (Obrazac: S-PR-RAS)
5. Izvještaj o novčanim tijekovima (Obrazac: NT)
6. Izvještaj o obvezama (Obrazac: OBVEZE)
7. Obvezna Bilješka - Izvještaj JLIP(R)S o vlasničkim udjelima/neto imovini

Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo