Planiranje aktivnosti za razvoj financijskog upravljanja i kontrola

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 4.2012
Članak:
Planiranje aktivnosti za razvoj financijskog upravljanja i kontrola
Stranica:
23.
Autor/i:
Danijela STEPIĆ, dipl. oec.
Marela KNEŽEVIĆ, dipl. oec.
Davor KOZINA, dipl. oec.
Sažetak:

U skladu s odredbama novog Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru svi korisnici proračuna u obvezi su planirati aktivnosti za razvoj financijskog upravljanja i kontrola. U području planiranja aktivnosti za razvoj financijskog upravljanja i kontrola dogodile su se određene promjene jer je napravljena poveznica s Planovima otklanjanja slabosti i nepravilnosti koji se izrađuju uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti, sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila. O novom pristupu u planiranju aktivnosti na uspostavi i razvoju financijskog upravljanja i kontrola pročitajte u nastavku.

1. Polazna osnova za planiranje aktivnosti za razvoj financijskog upravljanja i kontrola
2. Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola

Hashtags:
#Proračunsko