O predstečajnoj nagodbi prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Časopis: Pravo i porezi - 10.2012
Članak:
O predstečajnoj nagodbi prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Stranica:
21.
Autor/i:
Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Sažetak:
Dana 28. rujna 2012. jednoglasno je, sa 109 glasova „za“ donesen Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, sukladno PZE 138, osim što se u zakonodavnoj proceduri odustalo od uređivanja pitanja postupka obveznoga višestranog prijeboja. Zakon je stupio na snagu 1. listopada 2012., a većina njegovih (93 članaka) upravo se odnosi na postupak predstečajne nagodbe. Stoga autorica analizira te odredbe o predstečajnoj nagodbi, skrećući pozornost na pravila koja stvaraju dodatne obveze članovima uprave društva u pogledu izrade složenog prijedloga za pokretanje postupka predstečajne nagodbe te predviđaju novčane kazne ako netko ne poštuje predmetna pravila.
Hashtags:
#Pravo, #StečajnoPravo