Troškovi promidžbe i reprezentacije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2012
Članak:
Troškovi promidžbe i reprezentacije
Stranica:
39.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Sažetak:

Troškovi promidžbe koju čine poduzetnici sa svrhom upoznavanja potrošača i kupaca s proizvodima i uslugama, priznati su troškovi u smislu osnovice poreza na dobitak. Troškove promocije proizvoda treba razlikovati od troškova reprezentacije. Reprezentacija kao poslovni trošak koji se s motrišta poreza na dobitak priznaje samo djelomično, obično je povezana s ugošćavanjem poslovnih partnera. U ovom članku autor piše o raznim oblicima troškova promidžbe i reprezentacije te načinu njihova razgraničenja u poreznom i računovodstvenom smislu.

1. Porezni status troškova promidžbe, reprezentacije i darivanja
2. Troškovi darovanja za opće korisne djelatnosti
3. Troškovi promidžbe
4. Troškovi ugošćenja i sl. troškovi reprezentacije
5. Zaključak  

Hashtags:
#Računovodstvo