Konačni obračun poreza iz plaća za 2012.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2012
Članak:
Konačni obračun poreza iz plaća za 2012.
Stranica:
78.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Za 2012., jednako kao i u prethodnim godinama, poslodavci su obvezni sastaviti konačni obračun plaće da bi ustanovili postoje li razlike između uplaćenog poreza na dohodak iz plaća radnika tijekom godine u odnosu na konačni obračun. Konačni obračun radi se, u pravilu, kod zadnje isplate plaće u godini, međutim treba ga sastaviti i za radnike/ce koji su krajem godine zatečeni na korištenju nekog prava na teret obveznih osiguranja pa im je isplaćena naknada umjesto plaće, ako im je u dijelu godine isplaćivana plaća. Razumljivo je da konačni obračun ne treba sastavljati za radnike/ce kojima cijelu godinu nije isplaćivana plaća nego naknada plaće na teret obveznih osiguranja jer se na naknade ne plaća porez. Napominjemo da se i za osobe koje su tijekom poreznog razdoblja mijenjale prebivalište ili uobičajeno boravište između gradova i općina koje su propisale plaćanje prireza porezu na dohodak nije moguće sastaviti konačni obračun. Ti radnici mogu ostvariti povrat poreza samo na temelju porezne prijave. O načinu sastavljanja konačnog obračuna pišemo u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Zakonske odredbe na kojima se temelji obveza sastavljanja konačnog obračuna plaće
3. Sastavljanje konačnog obračuna
4. Porezni razredi i porezne stope koje se primjenjuju kod konačnog obračuna plaće za 2012.
5. Kako sastaviti konačni obračun u praksi
6. Podnošenje zahtjeva za povrat poreza poreznoj upravi
7. Zaključak 

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja