Izrada glavnog budžeta (na primjeru proizvodnog poduzeća)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2012
Članak:
Izrada glavnog budžeta (na primjeru proizvodnog poduzeća)
Stranica:
116.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Sažetak:

Osim informacija koje upućuju na već nastale poslovne događaje, upravi su potrebne i informacije koje upućuju na budućnost, dakle, na planirane aktivnosti, a jedan od osnovnih instrumenata procesa planiranja je budžet. o tome detaljnije pročitajte u ovom članku.

1. Uvod
2. Komponente glavnog budžeta
3. Operativni budžet
4. Budžet troškova izravnog rada
5. Budžet kapitalnih ulaganja
6. Finacijsko budžetiranje
7. Zaključak 

Hashtags:
#PoslovneFinancije, #Računovodstvo