Troškovi prijevoza za dolazak i odlazak s posla prema Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2012
Članak:
Troškovi prijevoza za dolazak i odlazak s posla prema Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike
Stranica:
183.
Autor/i:
Autori: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Sažetak:

Novim Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike zaključenim na vrijeme trajanja od četiri godine bitno su izmijenjene odredbe u odnosu na prethodni istovrsni Kolektivni ugovor o pravu državnih službenika i namještenika na naknadu troškova za dolazak i odlazak s posla. O kojim izmjenama je riječ pri određivanju prava na naknadu troškova prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla, u skladu s Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike, pročitajte u nastavku članaka.

1. Uvod
2. Mjesni prijevoz
3. Međumjesni prijevoz
4. Kumuliranje naknade troškova mjesnog i međumjesnog prijevoza
5. Postupak ostvarenja prava na naknadu troškova prijevoza
6. Opća pravila za naknadu troškova prijevoza

Hashtags:
#Proračunsko