Računovodstva neprofitnih organizacija

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2012
Članak:
Računovodstva neprofitnih organizacija
Stranica:
2.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Neprofitne organizacije nisu osnovane radi stjecanja zarade. Stjecanje zarade nije zabranjeno, ali dugoročno promatrano nije poželjno stoga što se tada postavlja pitanje jesu li te organizacije profitne ili neprofitne. Neprofitne organizacije moraju odrediti trebaju li svoje poslovne aktivnosti iskazivati u sustavu neprofitnog računovodstva ili u sustavu računovodstva proračuna i proračunskih korisnika. No, tu nije kraj njihova propitkivanja svog računovodstvenog sustava. Naime, temeljni računovodstveni propis uvodi moguću primjenu i profitnog računovodstva. Stoga su one poneki put u nedoumici oko toga koje računovodstvo moraju voditi: poduzetničko, neprofitno, proračunsko?
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo