Predložak računovodstvene politike udruge

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2012
Članak:
Predložak računovodstvene politike udruge
Stranica:
7.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Računovodstvenim propisima iz područja neprofitnog računovodstva nije propisana obveza sastavljanja računovodstvenih politika. Bez obzira na to, osobe koje vode neprofitno računovodstvo imaju računovodstvene politike. One možda nisu sastavljene u pisanom obliku ili ih nisu donijele ovlaštene osobe ili se razlikuju od slučaja do slučaja. U članku se daje predložak računovodstvenih politika udruge.
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo