Godišnji popis (inventura) kod neprofitnih organizacija

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2012
Članak:
Godišnji popis (inventura) kod neprofitnih organizacija
Stranica:
15.
Autor/i:
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Na temelju Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija utvrđena je obveza da neprofitne pravne osobe na kraju poslovne godine obvezno usklade knjigovodstveno stanje imovine i obveza sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom (inventurom). Provedba redovitog popisa cjelokupne imovine i obveza za neprofitne pravne osobe neupitna je, a propisana obveza popisa na početku poslovanja i na kraju svake poslovne godine omogućuje utvrđivanje stvarnog stanja imovina i obveza na 31. prosinca. Popis imovine i obveza omogućuje i kontrolu pravilnosti rada i rukovanja svih onih kojima je imovina povjerena na čuvanje i rukovanje.
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo