Računovodstvene provjere prije sastavljanja financijskih izvještaja za 2012. u neprofitnom računovodstvu

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2012
Članak:
Računovodstvene provjere prije sastavljanja financijskih izvještaja za 2012. u neprofitnom računovodstvu
Stranica:
20.
Autor/i:
Autori: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
U sustavu neprofitnog računovodstva tijekom 2012. nije bilo promjena. Stoga, obveznici primjene neprofitnog računovodstva provjeru računovodstvenog obuhvata poslovnih promjena i način njihova obuhvata provjeravat će jednako kao i za prethodnu (2011.) godinu. S obzirom na to da se završna računovodstvena provjera u načelu obavlja krajem godine, u ovom članku pojašnjava se računovodstveni pristup nizu poslovnih promjena koje su svojstvene radu neprofitnih organizacija koje se nalaze u ovom računovodstvenom sustavu. U ovom se članku pojašnjava provjera podataka iskazanih u dvostavnom knjigovodstvu. Upozoravamo sve osobe u sustavu neprofitnog računovodstva da dužnu pažnju posvete svom poreznom položaju, poglavito u sustavu PDV-a.
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo