Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2012.

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2012
Članak:
Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2012.
Stranica:
36.
Autor/i:
Autori: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Osobe koje vode dvostavno knjigovodstvo u sustavu neprofitnog računovodstva u načelu moraju predati (godišnje) financijske izvještaje za 2012. koji se moraju predati do 1. ožujka 2013. Godišnji se financijski izvještaji predaju FINI, osim bilježaka uz financijske izvještaje, i Državnom uredu za reviziju. Financijski se izvještaji za 2012. ne razlikuju po obliku i sadržaju od financijskih izvještaja za 2011.
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo