RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Sve osobe koje svoje poslovne događaje iskazuju u sustavu neprofitnog računovodstva trebaju, osim u svoj izvorni registar koji je uređen posebnim zakonima na temelju kojih su osnovane, biti upisane i u Registar neprofitnih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu financija. S obzirom na to da su sastavni dio ovog registra i podatci bitni za neprofitno računovodstvo (podatci bitni za bazu financijskih izvještaja), promjenu tih podataka treba pravodobno prijaviti. Bitni podatci za bazu financijskih izvještaja u vezi s računovodstvom mogu se promijeniti tek istekom izvještajne (kalendarske) godine i time nastaje obveza promjene tih podataka i u registru. Stoga obveznike primjene neprofitnog računovodstva upozoravamo na podatke koji se trebaju provjeriti početkom 2013. zbog moguće promjene financijskih podataka u Registru neprofitnih organizacija.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)