Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2012
Članak:
Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi
Stranica:
54.
Autor/i:
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Temeljno pitanje na koje poslovni subjekti moraju odgovoriti je jesu li pri nabavama roba, usluga i radova obvezni primjenjivati Zakon o javnoj nabavi. Ako jesu, moraju provoditi niz postupaka i radnji koje su sastavnice ovog zakona, a ako nisu, neke ili sve odredbe mogu, ako tako odluče, primijeniti kako osigurali transparentnost i javnost svojih nabava čime bi se trebalo osigurati racionalno trošenje njihovih sredstava. S obzirom na to da poslovni subjekti ponekad dvoje oko toga jesu li ili nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, ovim člankom se daje odgovor na tu dvojbu.
Hashtags:
#JavnaNabava