Dnevnica za službena putovanja u zemlji zaposlenih u javnom sektoru

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2012
Članak:
Dnevnica za službena putovanja u zemlji zaposlenih u javnom sektoru
Stranica:
92.
Autor/i:
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Radni odnosi onih koje podrazumijevamo pod zaposlenima u javnom sektoru u odnosu na ostale vrste radnih odnosa bitno su složeniji pa se stoga pri uređenju njihovog radnopravnog statusa osim Zakona o radu kao osnovnog propisa iz područja radnih odnosa primjenjuju i posebni zakoni. U članku se daje prikaz propisa koji uređuju pravo na dnevnicu u zemlji svih onih koji se podrazumijevaju pod zaposlenima u javnom sektoru. Zbog raznih specifičnosti ponekad je teško odgovoriti koji propis primijeniti pri određivanju prava na dnevnicu za službeno putovanje u zemlji. Na te i slične dvojbe pokušat ćemo odgovoriti u nastavku članka.
Hashtags:
#Proračunsko