RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Opći porezni zakon (Nar. nov., br. 147/08., 18/11., 78/12. i 136/12. - dalje: OPZ) u kratkom vremenu doživljava već drugu izmjenu i dopunu. S obzirom na to da je riječ o tzv. temeljnom poreznom zakonu, to u svakom slučaju nije dobro, ali je razumljivo jer je riječ o svojevrsnim reformama u sustavu oporezivanja. Ostaje nejasno zašto se navedene promjene u OPZ-u uvode sada kada su razlozi za neke, ako ne i za većinu promjena, postojali i prije. Već se tada znalo, ili se barem moralo znati, i za pitanje zastare određenih postupaka. O čemu je riječ odnosno kakve su izmjene OPZ-a, pišemo u nastavku članka.

1. Osnovne promjene u OPZ-u
2. Sadržaj gotovinskog računa
3. Obveza podnošenja prijava elektroničkim putem
4. Uvođenje novog početka tijeka zastare
5. Redoslijed plaćanja poreznih obveza
6. Ukidanje odgode plaćanja, obročne otplate i odgode plaćanja do okončanja upravnog spora
7. Pravo raspolaganja potraživanjima poreznog tijela u postupku predstečajne nagodbe
8. Izmjene u odredbama o obustavi ovrhe
9. Odredbe o odgodi ovrhe
10. Promjene u odredbama o otpisu poreznog duga
11. Odredbe vezane za ovlasti Republike Hrvatske

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)