RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Dana 21. prosinca 2012. u Nar. nov., br. 144/12. objavljena je i odmah je stupila na snagu Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (dalje: Uredba), kojom je izmijenjen znatan dio Zakona koji se odnosi na postupak predstečajne nagodbe, pred Financijskom agencijom. Stupanjem na snagu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12.), dalje: Zakon, odmah su se uočili pojedini nedostatci i nedorečenosti Zakona, zbog čega je i bilo očekivano da će u kratkom roku morati doći do izmjena i dopuna. S obzirom na to da su uočeni nedostatci bili od velikog značenja za sam postupak predstečajne nagodbe, ostavljali su mogućnost za manipulacije i propuste te su kao takvi predstavljali veliku opasnost za uspjeh provedbe postupka predstečajne nagodbe, bilo je nužno hitno donijeti izmjene i dopune Zakona kako bi se otklonile nejasnoće. Vlada je zato odlučila, budući da je Sabor prestao zasjedati, Uredbom izmijeniti Zakon. O tim je izmjenama riječ u nastavku članka.

1. Procesna pitanja
2. Financijsko poslovanje
3. Povjerenik predstečajne nagodbe
4. Izvješća o financijskom stanju i poslovanju i revizorska izvješća
5. Deblokiranje računa
6. Prijava i utvrđivanje tražbina vjerovnika
7. Glasovanje vjerovnika
8. Sklapanje predstečajne nagodbe
9. Učinci otvaranja postupka predstečajne nagodbe
10. Učinci sklopljene predstečajne nagodbe
11. Neprijavljene tražbine
12. Skraćeni postupak
13. Upisi u sudski, obrtni i drugi odgovarajući registar
14. Zaključno

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)