RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U zadnje vrijeme vodi se rasprava o načinima obračuna amortizacije dugotrajne imovine. Dvojba je između načela "iskorištenja ekonomskih koristi" ili tzv. "budućih ekonomskih koristi" koje će društvo ostvariti korištenjem imovine koja se amortizira. U tom smislu predlaže se promjena računovodstvenih standarda prema kojem ne bi bilo dopušteno obračunavati amortizaciju prema prihodima koji se ostvaruju tom imovinom kao osnova za amortizaciju.

1. Uvod
2. Metoda amortizacije
3. Amandman na osnovu za zaključivanje uz MRS 38 - nematerijalna imovina
4. Primjena amandmana za IFRIC 12, ugovori o koncesiji
5. Osnova za zaključivanje

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)