RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Poslovanje u Europskoj uniji Donošenje proračuna za sedmogodišnje razdoblje od 2014. do 2020. u najvećoj gospodarskoj regionalnoj organizaciji u svjetskim razmjerima kao što je EU, s više od pola milijarde stanovnika, nije samo pravni akt kojim se utvrđuju prihodi i rashodi nego i uspostava odnosa neto-platiša i neto-korisnika tog proračuna. To je i povod da se analiziraju interesi pojedinih skupina zemalja u pogledu obima proračuna i raspodjele proračunskih sredstava. Interesi pojedinih zemalja u pogledu raspodjele rashoda rezultanta su dvaju procesa koji od samih početaka prate razvoj EU. S jedne strane su nastojanja za produbljenjem institucionalnog sustava EU, kao što je usavršavanje unutarnjeg tržišta, uvođenje eura kao okosnice financijskog sustava, a s druge strane je tekao proces proširenja EU gdje su nove članice stalno težile da se povećavaju sredstva strukturnih i kohezijskih fondova kako bi ubrzale svoj gospodarski razvitak. Više o tome pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod
2. Prijedlog proračuna EU za razdoblje 2014. - 2020.
3. Suboptimalno korištenje sredstava strukturnih i kohezijskih fondova u sadašnjem proračunu EU
4. Prioritet zapošljavanja mladih
5. Razmišljanja o mogućim varijantama povećanja učinkovitosti u funkcioniranju EU
6. Zaključne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)