RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom je članku riječ o nekim od specifičnih poslovnih događaja u trgovačkoj djelatnosti kako bi se u poslovnim knjigama poduzetnika koji se bave trgovinom u postupku izrade godišnjeg obračuna ispravile možebitne pogreške u obračunima, poreznim postupcima ili knjiženjima. Uvođenje stope PDV-a od 25% od 1. ožujku 2012. odražava se i na godišnji obračun i zahtijeva posebnu pozornost kod obračuna predujmova, naknadnih popusta, povrata robe i sl., kada su se poslovni događaji zbivali u obračunskim razdobljima primjene različitih stopa PDV-a.

1. Uvod
2. Vrednovanje zalihe trgovačke robe
3. Predujmovi za robu
4. Naknadni popusti u trgovini na veliko i malo
5. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe
6. Što još treba uključiti u zalihe trgovačke robe na dan 31. prosinca 2012.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)