Paušalna naknada zbog neplaćanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2013
Članak:
Paušalna naknada zbog neplaćanja
Stranica:
27.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Troškovi opomena imaju cijenu. Riječ je o troškovima računalnog praćenja dužnika, troškovi knjigovođe i oblikovanje pisma opomene, izlistavanje i otprema opomena, rad na pozivanju dužnika, troškovi telefona i dr. Na to da postoje ovi troškovi prvo su nas „podsjetile“ banke i neka javna poduzeća, a od 1. listopada 2012. je i zakonom dano pravo vjerovniku da od dužnika naplati paušalnu naknadu od 300,00 kn ako ovaj zakasni s plaćanjem. O čemu je riječ, pročitajte u nastavku članka.

1. Zakonsko pravo na naknadu
2. Porezni položaj naknade
3. Postupci vjerovnika s paušalnom naknadom
4. Postupci kod dužnika
5. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo