Izvanbilančni zapisi kod proračunskih osoba

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2013
Članak:
Izvanbilančni zapisi kod proračunskih osoba
Stranica:
32.
Autor/i:
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Neki poslovni događaji u trenutku nastanka nemaju izravan utjecaj na financijski rezultat i na vrijednost imovine i obveza u bilanci proračunske osobe, no neovisno o tome, pod određenim uvjetima i te je poslovne događaje potrebito evidentirati i iskazati u knjigovodstvu proračunske osobe kao izvanbilančne zapise. Riječ je o poslovnim događajima koji u trenutku nastanka nemaju sva obilježja utjecaja na pozicije bilance i iskaze prihoda i rashoda, ali oni mogu djelovanjem budućih poslovnih događaja utjecati na promjenu bilančnih pozicija odnosno na financijski rezultat.

1. Knjiženje izvanbilančnih zapisa

Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo