Financiranje EU u razdoblju 2014. - 2020. i položaj Hrvatske

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2013
Članak:
Financiranje EU u razdoblju 2014. - 2020. i položaj Hrvatske
Stranica:
107.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Zoran JAŠIĆ
Sažetak:

Smanjeni „financijski okvir“ (dugoročni financijski plan EU za razdoblje 2014. -2020.) najbolje govori o neusklađenosti u području javnih financija između EU i njezinih članica. U uvjetima kada je neophodan impuls centralnog proračuna EU da kompenzira nedostatne programe za prevladavanje krize, smanjuju se rashodi u odnosu na proračunski financijski okvir iz 2007. - 2013. Smanjenjem rashoda, ponajprije za istraživanje i razvitak, EU postupno napušta natjecanje da postane globalni igrač u konkurentnosti, što je bilo predviđeno, pomalo zaboravljenim, Lisabonskim sporazumom.

1. Uvod
2. Pregled temeljnih stavaka „Financijskog okvira EU za razdoblje 2014. – 2020.“
3. Argumenti za odobravanje pojedinih stavaka „Financijskog okvira EU za razdoblje 2014. - 2020.“
4. Položaj Hrvatske u „Financijskom okviru EU za razdoblje 2014. - 2020.“
5. Odobravanje rabata neto-platišama u proračun EU – kamen spoticanja u utvrđivanju dugoročnih financijskih okvira EU
6. Zaključne naznake

Hashtags:
#TržišteIPropisi