Statističko istraživanje o financijskim izvedenicama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2013
Članak:
Statističko istraživanje o financijskim izvedenicama
Stranica:
125.
Autor/i:
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Sažetak:

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja obuhvaća statističko istraživanje o financijskim izvedenicama. Ovo je istraživanje novo istraživanje u odnosu na prethodna statistička istraživanja što ih Hrvatska narodna banka provodi u okviru deviznog poslovanja. Izvješće o financijskim izvedenicama ugovorenima s nerezidentima dostavlja se mjesečno na Obrascu FI, najkasnije 15 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca za one mjesece u kojima su ostvareni uvjeti za izvještavanje. U ovom se članku objašnjavaju pojmovi financijskih izvedenica o kojima se izvještava te se daje nekoliko praktičnih primjera popunjavanja Obrasca FI.

1. Uvod
2. Regulativa
3. Financijske izvedenice općenito
4. Primjeri iz prakse

Hashtags:
#PoslovanjeInozemstvo