Devizno statističko izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima, uz osvrt na prekogranični cash pooling

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2013
Članak:
Devizno statističko izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima, uz osvrt na prekogranični cash pooling
Stranica:
140.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ
Sažetak:

Svrha je ovog članka podsjetiti obveznike i potencijalne obveznike na obvezu statističkog izvješćivanja o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom. Naime, sukladno raznim vrstama obilježja samih kreditnih i depozitnih poslova s inozemstvom, tako i obilježja hrvatskih rezidenata, nastaje ili ne nastaje obveza prijave takvih poslova ili podnošenja različitih statističkih izvješća Hrvatskoj narodnoj banci. Jedna od tih obveza dospijeva do kraja travnja 2013. Jednako tako, posebno se obrađuje prekogranični cash pooling kao specifična vrsta kreditnih odnosno depozitnih poslova s inozemstvom.

1. Uvod
2. Izvješća o kreditnim poslovima s inozemstvom
3. Izvješće o depozitnim poslovima s inozemstvom
4. Prekogranični „cash pooling“

Hashtags:
#PoslovanjeInozemstvo