Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za razdoblje 1. siječnja - 31. ožujka 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2013
Članak:
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za razdoblje 1. siječnja - 31. ožujka 2013.
Stranica:
180.
Autor/i:
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

S obzirom na to da su u sustavu računovodstva proračuna i proračunskih korisnika utvrđena tromjesečna obračunska razdoblja tijekom proračunske (kalendarske) godine, potrebno je sastaviti i prezentirati i financijske izvještaje za prvo tromjesečje 2013. Od 2011. nije mijenjan Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, stoga se financijski izvještaji za razdoblje siječanj – ožujak 2013. sastavljaju na jednak način kako su se sastavljali i za isto razdoblje 2012. Ovim se člankom daju opće napomene uz sastavljanje financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva za razdoblje siječanj – ožujak 2013.

1. Obveza i rokovi predaje financijskih izvještaja
2. Način predaje financijskih izvještaja
3. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu PR-RAS i Izvještaj o prihodima i rashodima korisnika proračuna na Obrascu S-PR-RAS
4. Obrazac NT
5. Izvještaj o obvezama na Obrascu OBVEZE
6. Obvezna Bilješka - Izvještaj JLIP(R)S o vlasničkim udjelima/neto-imovini

Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo