Novi način izvještavanja o izvršenju proračuna

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2013
Članak:
Novi način izvještavanja o izvršenju proračuna
Stranica:
182.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO
Sažetak:

Zakonom o proračunu uređeno je izvještavanje o izvršenju proračuna odnosno financijskog plana. S obzirom na to da se ovaj Zakon u dijelu kojim je utvrđena obveza izvještaja o izvršenju tijekom 2012. mijenjao, donesen je Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Njime se uređuju novosti koje su uvedene izmjenama Zakona o proračunu, a primjenjuje se već od izvještavanja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. i izvještaja o izvršenju financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2012. U nastavku članka daje se objašnjenje izvršenja ovoga novog Pravilnika.

1. Uvod
2. Sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
3. Sadržaj, donošenje i objava polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
4. Sadržaj, podnošenje i objava polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika

Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo