Fiskalizacija – odgovori na najčešća pitanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2013
Članak:
Fiskalizacija – odgovori na najčešća pitanja
Stranica:
187.
Autor/i:
Autori: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

U nastavku slijede odgovori na neka bitna pitanja iz područja primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12. – dalje: Zakon o fiskalizaciji). Dvojbe nastaju oko roka početka primjene fiskalizacije (je li to 1. travnja ili 1. srpnja), mora li proizvođač koji prodaje proizvode na otvorenom prostoru fiskalizirati promet gotovinom jer ima prodaju samo u jednom dijelu na otvorenim prostorima (tržnicama) itd. Napominjemo da smo u našem časopisu RRiF broj 3 dali objašnjenja u vezi s početkom fiskalizacije dijela obveznika od 1. travnja 2013., a u časopisu RRiF broj 1 o elementima računa, internom aktu za potrebe fiskalizacije i visini blagajničkog maksimuma.

1. Uvod
2. Pitanja i odgovori iz fiskalizacije
3. Pitanja i odgovori iz blagajničkog poslovanja obveznika fiskalizacije

Hashtags:
#Porezi