Računovodstvo ulaganja u poslovne udjele prema HSFI-u 9

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2013
Članak:
Računovodstvo ulaganja u poslovne udjele prema HSFI-u 9
Stranica:
36.
Autor/i:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Ulaganja u poslovne udjele drugih poduzetnika predstavljaju ulaganja koja se klasificiraju kao financijska imovina poduzetnika. Ovisno o namjeni držanja, navedeno se ulaganje može klasificirati u financijsku imovinu čija se promjena fer vrijednosti priznaje u računu dobitka i gubitka (financijska imovina namijenjena trgovanju) ili u financijsku imovinu raspoloživu za prodaju. O načinu stjecanja, početnog i naknadnog vrednovanja kod obveznika primjene HSFI-a, pročitajte u nastavku članka.
1. Uvod
2. Prijenos poslovnog udjela
3. Početno vrednovanje ulaganja u poslovne udjele
4. Naknadno vrednovanje ulaganja u udjele
5. Prodaja poslovnog udjela
6. Porezno motrište ulaganja u poslovne udjele
7. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo