Povrat neosnovanog primanja i zamjena stvari

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2013
Članak:
Povrat neosnovanog primanja i zamjena stvari
Stranica:
46.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
U ovom se proračunskom praktikumu knjiže i obrazlažu knjiženja: 1. POVRAT PREVIŠE ISPLAĆENOG PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA te 2. ZAMJENA IMOVINE I USLUGA .
Pri povratu previše odnosno radniku neosnovano isplaćene naknade za prijevoz na i s posla potrebno je, osim povrata novca, smanjiti i obvezu za isplatu ove naknade odnosno odgovarajući rashod. Ovo nije izravno povezano sa stvarnim povratom novca.
Prema odredbama posebnih propisa moguća je zamjena stvari i prava. Ovakav oblik stjecanja imovine odnosno prava zahtijeva i tome prilagođena knjiženja pa se stoga preporučuje iskazivanje samo prihoda i rashoda bez iskazivanja potraživanja i obveza.
Osnovni materijalni propis koji se rabi u priznavanju navedenih poslovnih promjena je Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov., br. 114/10. i 31/11. - isprav., dalje: Pravilnik o proračunskom računovodstvu).
1. Povrat previše isplaćenog prijevoza na posao i s posla
2. Zamjena imovine i usluga
Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo