Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi – stanje 2011.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2013
Članak:
Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi – stanje 2011.
Stranica:
73.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Sažetak:

Njemačko ministarstvo financija u svome mjesečniku Monatsbericht br. 6/12., objavilo je poseban dio pod nazivom „Die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich 2011“. U tom materijalu prikazani su najvažniji porezni podatci (npr. udio poreza u BDP-u, vrste poreza, visina poreznih stopa) za države članice EU i OECD-a. Za potrebe našeg čitateljstva u nastavku se daje prilagođeni prijevod tog materijala. Aktualan je jer sadržava najnovije podatke (stanje 2011.), a posebice zna li se da su suvremeni porezni sustavi zadnju godinu, uslijed svjetske financijske krize, pretrpjeli znatne izmjene i korekcije poreznih stopa. U RRiF-u br. 11/12. str. 97. objavljen je prvi dio a u 12/12. str. 148. objavljen je drugi dio ovog članka dok je u RRiF-u br. 4/13. str. 89. objavljen treći dio, a ovim brojem završavamo prikaz
4. Opterećenje zaposlenika porezima (na plaću) i ostalim javnim davanjima u 2010.
5. Imovinski porezi
6. Oporezivanje financijskog sektora
7. Stope poreza na promet
Hashtags:
#Porezi