Novi regulatorni okvir strukturnih i kohezijskih fondova za razdoblje 2014. - 2020.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2013
Članak:
Novi regulatorni okvir strukturnih i kohezijskih fondova za razdoblje 2014. - 2020.
Stranica:
87.
Autor/i:
Ana FRESL, dipl. oec. i MBA
Sažetak:
Europska je komisija pripremila prijedlog nove regulative o strukturnim fondovima (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond), kohezijskom fondu te Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za ribarstvo. Regulativa se odnosi na sve fondove, dok se specifičnosti svakoga pojedinog fonda mogu pronaći u regulativi koja zasebno definira svaki pojedini fond.
U ovom se članku obrađuje nova zajednička regulativa koja će se, nakon konačnog donošenja, odnositi i na Hrvatsku za razdoblje financiranja u razdoblju članstva u EU od 2014. do 2020. Navest će se ciljevi koji se žele postići do 2020., koje su ključne promjene u odnosu na prethodno razdoblje financiranja, alati kojima EK želi unaprijediti učinkovitost korištenja sredstava i novi način raspodjele sredstava po fondovima.
1. Strateška podloga – „Europa 2020“
2. Strukturni fondovi i kohezijski fond
3. Raspodjela sredstava po regijama
4. Načini postizanja ciljeva u novom razdoblju financijske perspektive 2014. – 2020.
5. Zaključak
Hashtags:
#TržišteIPropisi