Uvjeti za poslovanje turističke agencija koja pruža usluge putem interneta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2013
Članak:
Uvjeti za poslovanje turističke agencija koja pruža usluge putem interneta
Stranica:
145.
Autor/i:
Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Sažetak:
Turistička agencija je trgovačko društvo, trgovac pojedinac, obrtnik ili njihova organizacijska jedinica koji pružaju usluge organiziranja putovanja ili posredovanje usluga u vezi s putovanjem i boravkom turista.
Sve je više putnika koji putem interneta pregledavaju ponude turističkih agencija te sklapaju ugovore koji se odnose na paket-aranžmane i izlete, kupuju i rezerviraju smještaj, koriste druge ugostiteljske usluge itd. Također je sve više turističkih agencija koje pružaju usluge koristeći nove tehnologije jer je to jednostavnije, brže i jeftinije turističkim agencijama i putnicima.
1. Uvod
2. Turistička agencija koja neposredno pruža usluge putniku putem interneta
3. Pružanje usluga turističke agencije bez neposrednog pružanja usluga putniku
4. Zaključak
Hashtags:
#TržišteIPropisi