Stečaj nad kreditnim institucijama – isplatni redovi i mogućnost reorganizacije

Časopis: Pravo i porezi - 5.2013
Članak:
Stečaj nad kreditnim institucijama – isplatni redovi i mogućnost reorganizacije
Stranica:
13.
Autor/i:
Mr. sc. Ante VUKOVIĆ, dipl. oec.
Mr. sc. Dejan BODUL , dipl. iur.
Sažetak:
U ovome se članku, uz povijesni osvrt na pravni položaj tražbina stečajnih vjerovnika u slučaju stečaja banaka te razmatranje Direktive 2001/24/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 4. siječnja 2001. o reorganizaciji i likvidaciji kreditnih institucija, razmataju i postojeća uređenja iz Zakona o kreditnim institucijama, s posebnim osvrtom na isplatne redove. Uz to se daje odgovor i na pitanje je li, u situacijama kada je već otvoren stečajni postupak, dopušteno izraditi, usvojiti te provesti stečajni plan kao model rehabilitacije dužnika. Ovo je pitanje tim značajnije kada se uzmu u obzir najnoviji zahvati u stečajno zakonodavstvo (zadnje novele Stečajnog zakona koje generalno stečaj prihvaća kao ultima ratio dužnika). Tema je ovoga članka vrlo aktualna jer su stečajevi nad kreditnim institucijama rijetkost u praksi trgovačkih sudova RH pa postoji opravdani interes znanstvene i stručne javnosti istražiti pozitivna rješenja iz našega i europskoga stečajnog prava u odnosu na banke.
Hashtags:
#Pravo, #StečajnoPravo