Novi standardi financijskog izvješćivanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2013
Članak:
Novi standardi financijskog izvješćivanja
Stranica:
115.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Sažetak:
U Nar. nov. br. 45. od 16. travnja 2013. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja1 u kojoj su objavljeni MRS 27 – Nekonsolidirana financijska izvješća, MRS 28 Udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima, MSFI 10 – Konsolidirana financijska izvješća, MSFI 11 – Zajednički poslovi, MSFI 12 – Objavljivanje udjela u drugim subjektima, MSFI 13 – Mjerenje fer vrijednosti, Tumačenje IFRIC-a 20 – Troškovi uklanjanja otkrivke u proizvodnoj fazi površinskog kopa, izmjene MRS-a 12 – Porezi na dobit i još brojne povezane izmjene MRS-ova i MSFI-jeva koji su posljedica objavljivanja novih ili izmijenjenih standarda. Ovo je deseta i najopsežnija izmjena standarda nakon objavljivanja krajem 2009. U ovom članku u kratkim crtama opisujemo promjene standarda.
  1. Uvod
  2. Nekonsolidirana financijska izvješća (MRS 27)
  3. Udjeli u pridruženim društvima i zajedničkim pothvatima (MRS 28)
  4. Konsolidirana financijska izvješća (MSFI 10)
  5. Zajednički poslovi (MSFI 11)
  6. Objavljivanje udjela u drugim subjektima (MSFI 12)
Hashtags:
#Računovodstvo